Loading...
Zapowiedzi

DOLNOŚLĄSKI FINAŁ SZACHOWY w ramach XXV Dolnośląskich Igrzysk LZS 2024

DOLNOŚLĄSKI Finał Szachowy XXV Dolnośląskich Igrzysk LZS 2024

Pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie

ORGANIZATOR: Dolnośląskie i Powiatowe  Zrzeszenie LZS, UKS GIECEK Radków

CEL: Wyłonienie najlepszych zawodników LZS w różnych kategoriach wiekowych oraz                                                                                                                  wyłonienie punktacji Gmin i Powiatów do Dolnośląskich Igrzysk LZS na 2024 rok.

TERMIN i MIEJSCE:

18 maja 2024 roku godz. 10,00  Hala Sportowa Ścinawka Średnia ul. Sikorskiego 34B  Zgłoszenia zawodników  do 15.05.2024 r.  na adres e-mail kazimierz.szydelko61@gmail.com lub bezpośrednio na stronę chessarbitra. Zbiorcze ilościowe z  Powiatów mile widziane.

Potwierdzenie udziału w dniu zawodów do godz. 9,45 ! pod groźbą udziału od II rundy.

Tempo gry –  10 minut plus 5 sekund na posunięcie, system szwajcarski na dystansie 7 rund.  

ZGŁOSZENIA  i  WPISOWE

          Zgłoszenia zawodników  przyjmuje Kazimierz Szydełko do dnia 15.05.2024 r. e-mail:   kazimierz.szydelko61@gmail.com Tel. 695 707 593. Wpisowe wynosi 15 zł od osoby, które należy zapłacić przelewem na konto Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS Wrocław tel. Kontaktowe 607 133 024 i 605 060 348, które opłacają PZ LZS lub kluby. W ramach wpisowego zawodnicy i osoby towarzyszące otrzymują posiłek i napoje.

PRAWO UDZIAŁU  i  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

         Posiadają wszyscy chętni  członkowie ogniw i klubów należących do LZS z terenu Województwa Dolnośląskiego zgłoszeni w terminie do 15 maja 2024 roku.

Organizator wyłoni punktacje zgodnie z Regulaminem Igrzysk LZS  do punktacji zaliczone zostaną punkty dwóch najlepszych zawodników z poszczególnych Gmin i Powiatów.  

Zawodnicy zagrają w 4 kategoriach męskich i  żeńskich

*Mężczyźni i kobiety       ur.2005 i starsi,

*Juniorzy starsi/juniorki   ur. 2006-2008

*Juniorzy młodsi/juniorki ur. 2009-2011

* Młodzicy/młodziczki     ur. 2012 i młodsi

Zawodnicy młodsi mogą wystąpić w grupie starszej

NAGRODY

Nagrody honorowe – statuetki, dyplomy i medale dla najlepszych w  4  kategoriach kobiet i mężczyzn

UWAGI  KOŃCOWE

 Podczas trwania zawodów będą respektowane aktualne obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego.

DANE OSOBOWE, RODO

Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z realizacją zadania Organizatora oraz dla celów marketingowych. Administratorem danych jest Organizator  Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu. Dane osobowe zawodników będą wykorzystane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z dnia 24.05.2018 r. poz. 1000).

Skip to content