Loading...
Zapowiedzi

Strefowy halowy turniej piłki nożnej dzieci do lat 13

REGULAMIN

OTWARTEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ DZIECI DO LAT 13 
ELIMINACJE DO FINAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO

WITOSZÓW   26.02.2022 

I. Termin i miejsce :

26.02.2022r. (sobota ) hala sportowa w Witoszowie, początek  godz. 9.00 .      

II. Organizatorzy:

    Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu.

–    Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy,

–   GOKSIR Świdnica ,

–  Starostwo Powiatowe w Świdnicy,

– Urząd Marszałkowski we Wrocławiu,

 III. Uczestnictwo :

prawo startu mają  zespoły z regionu wałbrzyskiego  rocznik 2009 i młodsi.

IV. Cel turnieju:

 – wyłonienie  najlepszego zespołu  do udziału w Finale  Dolnośląskim                        

 XXIII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi i Miast (Gać 06.03.2022.)

V. Nagrody :

dla trzech pierwszych drużyn w turnieju: puchary oraz nagrody rzeczowe .

VI. Przepisy gry :

1. Każda drużyna może składać się  maksymalnie z 10 zawodników (4 + 1 grających, 5 rezerwowych, w składzie mogą grać 2 zawodniczki)
2. Czas trwania jednego meczu  – 10 minut, .
3. Liczba zawodników  na boisku: 4 w polu + bramkarz.
4.  Obuwie wyłącznie miękkie, z płaską podeszwą – adidasy lub szutrówki.

5.  W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry PZPN dla dzieci ( młodzików, trampkarzy)
–  nie obowiązują przepisy dot. pozycji spalonej.
–  odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m.
–  rzut karny wykonuje się z odległości 7 m od środka linii bramkowej.
–  obowiązują zmiany hokejowe.

  Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się:
– kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2, 5 lub 10 minut w zależności od stopnia przewinienia (żółta kartka), bądź wykluczenie z gry do końca zawodów.

VII. Sprawy różne:                                                                                                                                                                            Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.  

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione.     

 Potwierdzenie udziału w turnieju do dnia : 20.02.2022 r.  lzs@lzs.info.pl

Obowiązuje lista zawodników potwierdzona przez jednostkę delegującą (przez dyrektora szkoły lub prezesa klubu) o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych i podpisana przez opiekuna.

Każdy zawodnik winien obowiązkowo posiadać legitymację szkolną, bądź inny dokument tożsamości, ubezpieczenie od NW .

VIII. Ochrona danych osobowych.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora.

Administratorem danych jest Organizator – Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu.

Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000).

Obowiązują przepisy związane ze stanem epidemii koronawirusa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Organizatorzy

Skip to content