Loading...
Aktualności

LKS „Orzeł” Piława Dolna kończy dzialalność

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 4 sierpnia 2017 r. na Walnym Zebraniu Członków Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Piława Dolna podjęto uchwałę o likwidacji klubu. W dniu 20 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego powyższy fakt wpisał do rejestru sądowego.

Na likwidatora stowarzyszenia został wybrany Edward Kasztelan.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do stowarzyszenia w terminie do 15 listopada 2017 r.

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań finansowych.

Edward Kasztelan – likwidator /tel. 666042851/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content