Loading...
Zapowiedzi

MISTRZOSTWA STREFY V i VI W WARCABACH 100-POLOWYCH W BURKATOWIE

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

MISTRZOSTW  STREFY WAŁBRZYSKIEJ  (V  i   VI)

W WARCABACH 100 – POLOWYCH

XXIII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi i Miast

BURKATÓW, 21.10.2023 r.

1. TERMIN I MIEJSCE

– 21 października 2023 roku (sobota) – Świetlica Wiejska w Burkatowie.

– rozpoczęcie turnieju godz. 10:00, zapisy do godz. 9:30

2. ORGANIZATORZY

– Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu

– Klub Szachowy „Mikama” Świdnica

– Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy 

– Gmina Świdnica ,

– GOKSIR Świdnica,

– LKS Gryf Burkatów

3. UCZESTNICTWO / KATEGORIE

– zgodnie z regulaminem rozgrywek w warcabach 100 polowych XXII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi, kobiety i mężczyźni w następujących kat. wiekowych:

  ORLIK – rocznik 2013 i młodsi

  MŁODZIK – rocznik 2010 – 2012

  JUNIOR MŁODSZY – rocznik 2007 – 2009

  JUNIOR – rocznik 2004 – 2006

  SENIOR – rocznik 2003 i starsi

4. PROGRAM

– systemem rozgrywek – uzależniony od ilości zgłoszonych uczestników w poszczególnych

kategoriach wiekowych

5. SPRAWY FINANSOWE / NAGRODY

– koszty organizacyjne turnieju ponoszą organizatorzy

– nagrody honorowe w klasyfikacji indywidualnej (medale)

– zdobywcy miejsc I – IV w kategorii kobiet i mężczyzn mają prawo gry w finale Dolnośląskim

6. ZGŁOSZENIA

– ilościowe zgłoszenia do zawodów – obowiązkowo do dnia 17 października 2023 r. kierować na

Dolnośląskie  Zrzeszenie LZS ,oddział w  Świdnicy, e-mail: lzs@lzs.info.pl  ,  tel. 607 133 024 (Leszek Noworól).

7. SPRAWY RÓŻNE

– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji uczestników turnieju (uprawnień do startu)

– inne sprawy zgodnie z regulaminem turnieju w warcabach 100 polowych oraz regulaminem

ogólnym XXII Dolnośląskich Igrzysk LZS.

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

Eliminacji strefowych w warcabach stupolowych

  • Każdy zawodnik startujący w eliminacjach strefowych w warcabach stupolowych  LZS oświadcza , że poprzez zapoznanie się z niniejszym regulaminem potwierdza, że obecny stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału  w imprezie i w ciągu ostatnich 2 tygodni nie chorował oraz nie miał objawów; duszności, kaszlu, gorączki powyżej 38 oC. Nie przebywał na kwarantannie oraz nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID 19 lub przebywającą na kwarantannie,  a w imprezie startuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

                  Jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych / danych osobowych dziecka przez Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu,  w celu realizacji zadań statutowych Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocławiu .

Skip to content