Loading...
Zapowiedzi

Turniej tenisa stołowego strefy VI wałbrzyskiej w ramach XXIV Dolnośląskich Igrzysk LZS – Mieszkańców Wsi i Miast 2023

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Turnieju Tenisa Stołowego VI Strefy wałbrzyskiej

XXIV DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS – MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST 2023

————————————————————————————————————–

  1. TERMIN I MIEJSCE

– 12 marca (niedziela) 2023 r. Dobromierz (Środowiskowa Hala Sportowa w Dobromierzu przy szkole podstawowej),

  rozpoczęcie turnieju o godz. 10:00 ,                                                                                                                                                 

  • ORGANIZATORZY

– Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy , Dolnośląski Związek Tenisa Stołowego,

– Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we Wrocławiu

– Gmina Dobromierz,

– Samorząd Woj. Dolnośląskiego, Starostwo Powiatowe w Świdnicy

  • UCZESTNICTWO

 – Zgłoszenia przyjmowane do dnia 8.03.2023 roku przez PZ LZS Świdnica,tel. 607 133 024., mail: lzs@lzs.info.pl

– W turnieju strefowym prawo uczestnictwa posiada pierwszych sześciu zawodników/czek

  z mistrzostw LZS powiatów: świdnickiego, wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego,

       KATEGORIE WIEKOWE     

młodzik                  K / M                                      ur. 2010 i mł.

kadet                      K / M                                      ur. 2009 – 2008

junior                      K / M                                      ur. 2007 – 2004

młodzieżowiec  + senior       K / M                       ur. 2003 i starsi.

– zgodnie z regulaminem ogólnym XXIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i regulaminem turnieju tenisa  

  stołowego Igrzysk. Młodzieżowców na potrzeby Mistrzostw Polski wyłaniamy z kategorii seniorów.

  • SĘDZIOWIE   

– zabezpieczają organizatorzy

  • SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

– do trzech lub dwóch wygranych setów – decyduje organizator

– system do dwóch porażek lub „każdy z każdym” – decyduje sędzia główny

– w turnieju obowiązują stroje sportowe, miękkie obuwie oraz własny sprzęt sportowy

  • WERYFIKACJA

– do weryfikacji ekipy/drużyny muszą posiadać:

  1. imienną listę zawodników opieczętowaną pieczęcią jednostki zgłaszającej, potwierdzoną przez dyrektora szkoły lub prezesa klubu o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych i podpisaną przez opiekuna. Alternatywnie badania lekarskie lub oświadczenia.                                            
  2. dokumenty tożsamości
  • SPRAWY FINANSOWE/NAGRODY

– koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy

– koszty uczestnictwa pokrywają jednostki delegujące

– organizatorzy zapewniają najlepszym nagrody honorowe (medale i dyplomy pamiątkowe)

– zdobywcy miejsc I – III  uzyskają prawo gry w Finale Wojewódzkim

  • INNE SPRAWY

– turniej przeprowadzony będzie: zgodnie z regulaminem turnieju tenisa stołowego oraz regulaminem XXIV Dolnośląskich Igrzysk LZS – Mieszkańców Wsi i Miast 2023

– zgodnie z przepisami PZTS                                                                                      

     Ochrona danych osobowych.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator – Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi   w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000).

Skip to content