Loading...
Zapowiedzi

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze LKS ATOM w Dzierżoniowie

Zgodnie z §19 ust.1 statutu Ludowego Klubu Sportowego ATOM w Dzierżoniowie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na dzień 23 sierpnia 2022 r. na godz.19.oo w pierwszym terminie, a w przypadku braku frekwencji w dniu 23 sierpnia 2022 na godz. 19.30 w drugim terminie.

Miejsce zebrania: sala konferencyjna MZKS „Lechia” w Dzierżoniowie.

Zarząd LKS ATOM w Dzierżoniowie

09.08.2022

Skip to content