Loading...
Zapowiedzi

Zaproszenie na FINAŁ DOLNOŚLĄSKI W SZACHACH INDYWIDUALNYCH

Indywidualne   FINAŁY  DOLNOŚLĄSKIE   XXIII  Dolnośląskich  Igrzysk  LZS 2022

         Pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie               

 ORGANIZATOR  Dolnośląskie i Powiatowe  Zrzeszenie LZS, UKS GIECEK Radków

 CEL  *    Wyłonienie najlepszych szachistów  w poszczególnych kategoriach wiekowych 

  •  Punktacja Gmin i Powiatów do Dolnośląskich Igrzysk LZS na 2022 rok.

TERMIN i MIEJSCE

         21 maja 2022 roku godz. 10,00  Hala Sportowa Ścinawka Średnia ul. Sikorskiego 34B Potwierdzenie zgłoszeń na miejscu do 9,45. Zgłoszenia zawodników można zgłaszać do 19.05.2022 r.  na adres e-mail kazimierz.szydelko61@gmail.com lub bezpośrednio na stronę chessarbitra.  Zbiorcze ilościowe z  Powiatów mile widziane.

Tempo gry –  10 minut plus 5 sekund na posunięcie, system szwajcarski  na dystansie 7 rund.    

ZGŁOSZENIA  i  WPISOWE

          Zgłoszenia zawodników  przyjmuje Kazimierz Szydełko do dnia 19.05.2022 r. e-mail:   kazimierz.szydelko61@gmail.com Tel. 695 707 593. Wpisowe wynosi   15 zł od osoby, które przyjmuje gotówką na miejscu  DZ  LZS Wrocław. W ramach wpisowego zawodnicy i osoby towarzyszące  otrzymują  posiłek i napoje.        

PRAWO UDZIAŁU  i  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

         Posiadają wszyscy chętni  członkowie ogniw  i  klubów należących do LZS z terenu Województwa Dolnośląskiego zgłoszeni w terminie do  19 maja.

Organizator wyłoni punktacje  zgodnie z Regulaminem Igrzysk LZS  z kategorii młodzik, junior młodszy, junior starszy, senior ( mężczyzn i kobiet), do punktacji zaliczone zostaną punkty dwóch najlepszych zawodników z poszczególnych Gmin i Powiatów.  

Zawodnicy zagrają w  trzech osobnych ( różnych )  turniejach:

  • Mężczyźni   i juniorzy  starsi ur. 2004 – 2006,  Zgłoszony do FIDE szachy szybkie
  • Juniorzy młodsi  2007- 2009   i  młodzicy  ur. 2010  i  młodsi
  • Kobiety  i  juniorki ur. 2004  i  młodsze

NAGRODY

Nagrody honorowe – statuetki, medale dla najlepszych w  4  kategoriach kobiet i mężczyzn

  młodzicy 2010 i młodsi,  jun. mł. 2007 – 09,  jun. starsi 2004 – 06, seniorzy 2003 i starsi.

UWAGI  KOŃCOWE

 Podczas trwania zawodów będą respektowane aktualne obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego.

DANE OSOBOWE,  RODO

Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z realizacją zadania Organizatora oraz dla celów marketingowych. Administratorem danych jest Organizator  Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu. Dane osobowe zawodników będą wykorzystane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z dnia 24.05.2018 r. poz. 1000).

Skip to content